Dziś jest: Niedziela 20 września 2020, Imieniny: Filipa, Eustachego .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna
Strona główna
Opublikowano: 2020-09-08

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

    W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

więcej

Opublikowano: 2020-09-08

OSP SZCZUCZYN Z KOLEJNĄ DOTACJĄ

    Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup kamery termowizyjnej, której koszt to 28 536 zł.

więcej

Opublikowano: 2020-08-31

ECO-PARAFIA

    Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie w czerwcu ubiegłego roku złożyła wniosek na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla celów produkcji energii elektrycznej na potrzeby Klasztoru. Nabór odbył się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

więcej

Opublikowano: 2020-08-13

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA w sprawie ustalenia zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii (strefa żółta)

    W związku z ogłoszeniem terenu powiatu grajewskiego strefą żółtą, informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zmienione zostają zasady przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

od dnia 14 sierpnia 2020 roku

Nadal istnieje ryzyko związane z pandemią i zarażenia się koronawirusem, w związku z tym osoby zobowiązane są przychodzić do urzędu w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu można zdezynfekować ręce. Do każdego z referatów wpuszczane będą jednorazowo po 2 osoby. Urzędnicy proszą o zachowanie odstępów dwumetrowych czekając na wejście do poszczególnych pokoi.

Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Szczuczynie można kontaktować się:

  • telefonicznie – centrala urzędu 86 2735080
    lub bezpośrednio z poszczególnymi pracownikami,
  • poprzez e-mail: um@szczuczyn.pl,
  • poprzez platformę e-puap.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcam 
do korzystania z elektronicznych form obsługi.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że tej zasady nie stosuje się w stosunku do:

  • dziecka do ukończenia 13 roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Przypominam o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności
i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej
przez interesantów oraz obsługujących ich urzędników.

więcej

Opublikowano: 2020-07-17

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?

    Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

więcej

Opublikowano: 2012-09-06

Ważna informacja CEIDG dla przedsiębiorców

    Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki BEZPŁATNE.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe