Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś - Ukraina
Opublikowano: 2019-04-25

Wizyta na wschodzie – czyli rozpoczęcie budowy Centrum Dialogu Kultur

    Koniec marca i początek kwietnia okazały się bardzo intensywnym czasem dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Po prawie rocznych próbach wyboru wykonawcy inwestycji – w dniu 4 kwietnia 2019 r. udało się ostatecznie rozstrzygnąć zmagania przetargowe. Dla przypomnienia: Gmina Szczuczyn Umowę o dofinansowanie projektu Cross-border Centers for Dialogue of Cultures Poland-Belarus-Ukraine podpisała 3 stycznia 2018 roku, jednakże nie mogła podjąć żadnych działań do momentu formalnego rozpoczęcia się etapu wdrażania programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Desygnacja nastąpiła dopiero w dniu 4 lipca 2018 r. Od tej daty oficjalnie mogliśmy rozpocząć prace nad realizacją projektu.

    Pomimo to, decyzją burmistrza Szczuczyna, już bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie, wykonaliśmy wiele działań, aby bezzwłocznie po uzyskaniu desygnacji można było rozpocząć rzeczową realizację projektu. Rozpoczęliśmy długotrwały proces rejestracji Projektu na Białorusi. Równolegle, biorąc odpowiedzialność za podjęcie wyprzedzających kroków, w dniu 16.04.2018 r. Gmina ogłosiła pierwszy przetarg dotyczący budowy Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie przy ul. Sportowej. Czas postępowania przetargowego wyznaczono do 11.06.2018 r. Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy z powodu braku ofert. Kolejne postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 18.07.2018 r. i trwało do 14.09.2018 r. – ponownie nie wpłynęła żadna oferta.

    19.10.2018 r., nastąpiło zakończenie trzeciego już postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane: Budowa transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie. Tym razem również nie wpłynęła żadna oferta.

    Ustaliliśmy, że powodem braku ofert w kolejnych trzech postępowaniach przetargowych, jest znacząca różnica pomiędzy wartością zadania określoną w kosztorysie inwestorskim, a kwotami kosztorysów ofertowych sporządzanych przez potencjalnych oferentów. Przeprowadzone rozmowy i analizy z przedstawicielami tych firm wykazały, iż w ostatnich miesiącach na rynku budowlanym zaszły niezwykle istotne zmiany.

    Burmistrz Szczuczyna podjął decyzję o zmniejszeniu zakresu zadania poprzez rezygnację z budowy zbiornika wodnego. Niniejsza decyzja spotkała się z akceptacją Instytucji Zarządzającej. W tym czasie dokonaliśmy zmiany dokumentacji i zapisów we wniosku. To pozwoliło na przeprowadzenie kolejnego – czwartego już przetargu. Tym razem wpłynęły już oferty, ale znacznie przewyższające kwotę, którą mamy zaplanowaną na realizację tego zadania. Kolejny – piąty już przetarg ogłoszony został 26.02.2019 r. Tym razem udało się rozstrzygnąć postępowanie – możemy rozpocząć realizację zadania! Na wykonanie inwestycji w 3 krajach mamy 24 miesiące.

    W ramach projektu każdy z Partnerów wybuduje na swoim terenie obiekt infrastrukturalny przeznaczony pod imprezy plenerowe, szeroko promujące kulturę pogranicza. W każdym przypadku będzie to teren na którym powstanie zadaszona scena koncertowa, widownia, plac namiotowy, nowa infrastruktura techniczna oraz obiekty kubaturowe tj. budynki z zapleczem szatniowo-sanitarny, budynki kasy biletowej, parkingi. Obiekty będą doposażone w sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, monitoring. Całość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym przypadku Centra Dialogu powstaną na bazie byłych obiektów sportowych.

    Wybory wykonawcy zadań dokonali również nasi partnerzy. Zatem niezbędne było spotkanie przedstawicieli trzech państw, celem omówienia dalszych działań.

    W dniach 27 - 29 marca przedstawicieli Gminy Szczuczyn odbyli wizytę w partnerskim mieście Szczuczyn na Białorusi, podczas której prowadzono rozmowy o projekcie współpracy i rozwoju transgranicznych perspektyw w dziedzinie społeczno-kulturalnej, edukacji, sportu i turystyki. Głównym przedmiotem rozmów jednak była przebudowa obiektów w trzech współpracujących ze sobą miastach: Szczuczynie (PL), Szczuczynie (BY) oraz ukraińskim Kowlu.

    Białoruski zespół projektowy (koordynator, naczelnicy wydziałów kultury, budownictwa, organizacyjnego) oraz przedstawiciele Szczuczyna (Artur Kuczyński, Waldemar Filipkowski – zamówienia publiczne, Anna Romaniuk - koordynator projektu, Emilia Zielińska – kształtowanie współpracy transgranicznej) omówili szczegółowo newralgiczne punkty współpracy. Przede wszystkim harmonogram robót budowlanych i ich realizacja, finansowanie, komunikacja w trakcie prac oraz zadania koordynatorów projektu. Określono, że prace rozpoczną się z dniem 1 kwietnia i potrwają dwa lata.

    W dniach 1-3 kwietnia polska delegacja odwiedziła partnerów ukraińskich, celem zapoznania się z zaawansowaniem prac w Kowlu. Tam również dokonano podziału zadań i ustalono harmonogram realizacji poszczególnych działań projektowych. Zarówno partnerom białoruskim jak i ukraińskim dziękujemy za miłe i merytoryczne rozmowy.

    Wizyty na Białorusi i Ukrainie to również dobry moment na zacieśnianie przyjacielskich więzi partnerujących sobie miast. Podczas pobytu na Białorusi nasi przedstawiciele mieli okazję zwiedzić stadion „Olimpus”, zapoznać się z pracą nowych przedsiębiorstw we wschodnim Szczuczynie, a także zbadać kulturę i sztukę naszych sąsiadów. Jest to ogromnie ważne, ponieważ Centrum Dialogu Kultur, to przede wszystkim organizacja wspólnych imprez kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Współpraca miast partnerskich nie kończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych, a dopiero wtedy nabierze odpowiedniego charakteru.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1246

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe