Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś - Ukraina
Opublikowano: 2020-04-30

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina

PL_BY_UA

     Już ponad pół roku trwają zaawansowane prace nad budową Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie. Obiekt zostanie utworzony dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014- 2020.

    Głównym założeniem projektu, jest promocja różnorodności kulturowej i etnicznej regionów Szczuczyn w Polsce, Szczuczyn na Białorusi oraz Kowel na Ukrainie. W tym celu powstaną trzy transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza oraz opracowana zostanie strategia rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Szczuczyn z Polski, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Kowel z Ukrainy i Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rejonu Szczuczyńskiego z Białorusi.

    Rezultatem projektu będzie wymiana doświadczeń partnerów oraz wzmacnianie współpracy w zakresie wspólnej promocji oferty turystycznej; promocja transgranicznej aktywności kulturalnej, ograniczanie podziałów między ludźmi, lepsze poznawanie grup społecznych i ich tradycji, zrozumienie i poszanowanie wzajemnej kultury, historii, tradycji oraz wzrost liczby osób odwiedzających tereny dziedzictwa kulturowego obszaru gminy Szczuczyn, rejonu Szczuczyńskiego i miasta Kowel. W ramach projektu poprawi się również infrastruktura obiektów turystycznych.

    Podczas realizacji projektu transgranicznego pragniemy pokazać mieszkańcom miast partnerskich, że projekt to nie tylko działania mające na celu pozyskanie dofinansowania, budowa infrastruktury i realizacja wskaźników, ale przede wszystkim stanowią wartość dodaną – możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy, realizacji marzeń, rozwoju osobistego, podróży, poznawania kultury i historii.

    Nawiązanie przyjacielskich stosunków spowodowało, iż włodarze miast partnerskich, postanowili uczestniczyć w życiu poszczególnych miast nie tylko w ramach realizacji wspólnego projektu. Podczas wzajemnego poznawania specyfiki, potencjału i kierunków rozwojowych poszczególnych krajów, okazało się, że mają one podobne problemy ale i pomysły na przyszłość.

    Realizacja wspólnego projektu i już zawarte przyjaźnie niewątpliwie przyczynią się do wielu ciekawych inicjatyw w przyszłości.

    Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na ciągłą pracę nawet w okresie zimowym. W każdym z państw partnerskich trwają roboty budowlane. Ponadto, partnerzy skupili się obecnie nad opracowywaniem strategii rozwoju turystyki regionów i promocji miast. W każdym z państw nagrywane są filmiki promujące kulturę regionów, a także postęp prac budowlanych przy obiektach. Na podstawie tego materiału powstanie film promujący wspólny projekt.

    W dniach 10-11 lutego 2020 roku tym razem w Kowlu na Ukrainie odbyło się kolejne spotkanie robocze, podczas którego omówione zostały poszczególne etapy realizacji projektu w plany na przyszłość. Zaplanowano, iż następne spotkanie robocze koordynatorów projektu odbędzie sie w Szczuczynie na Białorusi na początku kwietnia. Jendnakże obecna sytuacja związana z występowaniem koronowirusa w Polsce i na świecie uniemożliwiła spotkania i realizację wielu działań. Zgodnie z umową grantową projekt powinien zakończyć się do 31 marca 2021 r. Mamy nadzieję, że mimo wielu nieprzewidzianych przeciwności uda się go zrealizować zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 973

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe