Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś - Ukraina
Opublikowano: 2018-03-15

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur

    17 października 2017 r. okazał się bardzo ważnym dniem dla Szczuczyna. Tego dnia na posiedzeniu w Mińsku na Białorusi, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Dziedzictwo, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020.

    WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania jedynie 17 projektom z puli 146, które w drugim etapie naboru złożyły pełne wnioski aplikacyjne. Projekt zgłoszony przez Gminę Szczuczyn, mający na celu budowę Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na terenie obecnego stadionu miejskiego, ulokowany został na 12 miejscu. Realizowany on będzie w partnerstwie trzech krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy.

    Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o pozyskaniu dofinansowania, pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rozpoczęli prace nad dokumentacją niezbędną do podpisania umowy grantowej.

    W celu omówienia szczegółów dalszej pracy nad projektem, konieczne okazało się spotkanie partnerskie wszystkich stron biorących udział w projekcie. Tak też, w dniach 21-24 listopada gościliśmy w Szczuczynie przedstawicieli z Białorusi i z Ukrainy. Na uroczystej sesji w dniu 22 listopada 2017 r. zawarte zostało oficjalne porozumienie miast Szczuczyn (PL), Szczuczyn (BY) oraz Kowel (UA), dotyczące rozwoju tych miast oraz wspieranie stosunków kulturalnych, sportowych, społecznych i gospodarczych.

    Wyzwanie bycia Honorowym Ambasadorem niniejszego projektu podjął Maciej Makuszewski, szczuczyniak, który pierwsze zmagania z piłką nożną rozpoczął w wieku siedmiu lat w lokalnej Wissie Szczuczyn. Obecnie Reprezentant Polski charakteryzujący się ogromnym potencjałem sportowym.

    Realizacja projektu po stronie polskiej zakłada m.in.: adaptację terenu obecnego stadionu oraz terenu przyległego na potrzeby Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur poprzez:

  • budowę zaplecza administracyjno-organizacyjnego,
  • wykonanie odkrytej widowni pod imprezy plenerowe od strony wschodniej oraz częściowo zadaszonej widowni od strony zachodniej
  • dostosowanie istniejącego terenu czynnego biologicznie poprzez wykonanie nowej nawierzchni trawiastej dla projektowanego placu
  • budowę dwóch utwardzonych placów o wymiarach ok. 15x13 m służących do ustawienia sceny mobilnej
  • budowę dróg utwardzonych – dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów
  • montaż elementów małej architektury
  • przebudowę i rozbudowę infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacje elektroenergetyczne – zasilające, oświetleniowe, teletechniczne)
  • budowę zbiornika wodnego oraz adaptację terenu przyległego - wykonanie utwardzonych ścieżek, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie terenu turystyczno – rekreacyjnego (urządzenia rekreacyjne typu outdoor, ławeczki, wiata osłonowa z możliwością bezpiecznego grillowania).

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1505

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe