Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś - Ukraina
Opublikowano: 2019-08-07

Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Kowlu na Ukrainie odbyła się konferencja inaugurująca projekt Cross-border Centers for Dialogue of Cultures Poland-Belarus-Ukraine. Konferencja poświęcona była tematyce dotyczącej realizacji wspólnego projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. Na sali obrad Urzędu Miasta Kowel zebrali się delegaci z Polski, Białorusi i Ukrainy. Konferencję rozpoczął zastępca Mera Kowla – Mykhailo Hetman witając przybyłych gości, dziennikarzy oraz mieszkańców miasta Kowel. Po oficjalnym otwarciu konferencji i powitaniu gości, konferencję poprowadziła Pani Rusłana Prus przedstawiając ogólne założenia projektowe. Po krótkim wprowadzeniu przekazała mikrofon Annie Romaniuk – przedstawicielce Beneficjenta Głównego, która omówiła szczegóły projektu podkreślając, iż jego celem jest nie tylko wybudowanie czy wyremontowanie obiektów, ale przede wszystkim nawiązanie współpracy, swoistego „dialogu kultur” mającego na celu rozwój turystyki transgranicznej, wymianę kulturową i kulturalną, zawieranie znajomości, nawiązywanie przyjaźni oraz opracowanie wspólnej koncepcji dalszej współpracy. Do tego posłużą właśnie zbudowane w każdym z miast partnerskich Transgraniczne Centra Dialogu Kultur.

Po tym wystąpieniu, każdy z przedstawicieli poszczególnych państw partnerskich prezentował cele i założenia, a także postęp prac w swojej części projektu. Podczas niniejszego spotkania poruszono również tematykę współpracy transgranicznej i pomysłów na dalsze pozyskiwanie funduszy unijnych. Nie zabrakło również prezentacji walorów turystycznych i kulturowych poszczególnych miast. Na zakończenie zainteresowani udali się w teren celem obejrzenia miejsca, w którym powstanie Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur na Ukrainie.

Natomiast w dniu 15 czerwca przedstawiciele miast partnerskich oraz koordynatorzy projektowi spotkali się na spotkaniu roboczym, podczas którego szczegółowo omówiono dalsze etapy prac nad projektem.

Więcej informacji:

https://kovelpost.com/news/4860?fbclid=IwAR3YVzvQKmDGIjdg7cnEX-V1FTpaw6ykq1O3nlQTGD5nb_oYKQ1W1dVqY8k

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1208

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe