Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2020-09-02

PIERWSZY PUMP TRACK W POWIECIE

Nowy rok, nowe wyzwania. Rok 2020 rozpoczęliśmy kolejnymi inwestycji, jak również zakończyliśmy projekty realizowane w ubiegłym roku, inne dodatkowo będą kontynuowane w przyszłych latach ze względu na swoją złożoność. Jedną z mniejszych inwestycji jaką rozpoczęliśmy z początkiem lipca tego roku jest budowa strefy aktywności fizycznej, gdzie głównym jej elementem jest tor Pump Track-owy, czyli wyczynowy tor rowerowy. Po torze można się także poruszać na deskach, hulajnogach, rolkach, itp., warunkiem jest, aby nie były to pojazdy mechaniczne, tj. hulajnogi elektryczne, czy motorowery, itd.

Wszystko rozpoczęło się od złożenia w dniu 25.07.2019r. wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury na zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Szacunkowa wartość zamówienia na etapie składania wniosku wyniosła 467 479,36 zł, z czego 268 286,39 zł to dofinansowanie, jest to kwota sięgająca blisko 58% wartości robót budowlanych jakie należało by wykonać.

Po pozytywnej ocenie wniosku oraz podpisaniu umowy na dofinansowanie przystąpiono do procedury wyłonienia wykonawcy, która w dniu 27 marca 2020r. pozwoliła na podpisanie umowy z firmą 4FUN Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Ostateczny koszt wykonania zadania przekroczył co prawda szacowania, jednak było to ściśle związane ze znacznym wzrostem cen towarów i usług na naszym rynku. Jednakże po przeanalizowaniu budżetu Gminy, zwiększono wysokość wkładu własnego, dzięki czemu przystąpiliśmy do realizacji zadania. Koszt ostateczny wykonania projektu wyniósł blisko 500 000,00 złotych, zaś dofinansowanie pozostało na poziomie wskazanym powyżej.

Zadanie ma zostać wykonane do końca września, jednak wykonawca robi co w jego mocy, aby z początkiem września tor ruszył.

Pragniemy zaznaczyć, iż jest to pierwsze miejsce takiego typu na terenie Powiatu Grajewskiego. Z pewnych źródeł dowiedzieliśmy się, że pobliskie miejscowości po raz kolejny będą brały z nas przykład.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 651

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe