Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2020-09-02

OZE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SZCZUCZYN

    Po raz kolejny w trosce o poprawę jakości środowiska naturalnego, Gmina Szczuczyn wzięła udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE. Tym razem cele były dwa, mianowicie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużywanej energii elektrycznej oraz oszczędności jakie powstaną dzięki energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne.

    Dnia 01 kwietnia br. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn. Gmina Szczuczyn, otrzymała jedno z największych dofinansowań w powiecie grajewskim. Całkowita planowana do poniesienia wartość inwestycji wynosi blisko 1,5 mln zł, zaś dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 1,2 mln zł, co stanowi 85% wartości zadania.

    W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wyłoniono Wykonawcę – konsorcjum firm: INSBUD Sylwia Olszewska oraz Instal-Grot Tomasz Kupidłowski. Przekazanie placu terenu nastąpiło 21.08.2020r. zaś cały zakres robót zgodnie z podpisaną umową zostanie zakończony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

    W ramach planowanej inwestycji zostanie przeprowadzony montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, w skład których wchodzi: Obiekt Publicznego Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie (obecnie Szkoła Podstawowa w Szczuczynie), Oczyszczalnia Ścieków w Szczuczynie, Stacja Uzdatniania Wody w Niedźwiadnej, Stacja Uzdatniania Wody w Wólce, Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Szczuczynie, Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 585

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe