Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2019-04-09

Oświetlenie LED w Gminie Szczuczyn

    W ramach gospodarki niskoemisyjnej w sposób efektywny zużywa się/lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych. Z perspektywy gminnej przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest wielkim wyzwaniem, które wymaga starannego planowania w celu wykorzystania dostępnych rozwiązań. W związku z tym 8 czerwca 2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez wyminę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

    Całkowity koszt zadania wynosi ponad 1 000 000 zł, zaś wartość dofinansowania 683 228,46 zł. Zostało wymienionych 413 nieefektywnych energetycznie opraw sodowych i 50 źródeł światła wraz z osprzętem na energooszczędne oprawy LED oraz budowa stacji pomiaru zanieczyszczeń, która mierzy poziom stężenia szkodliwych pyłów. Stacja jest wyposażona w system informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza dzięki przejrzystemu monitorowi zewnętrznemu zainstalowanemu na budynku Urzędu Miejskiego.

    Modernizacja oświetlenia ma na celu zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie obniżenie opłat za energię elektryczną jakie ponosi Gmina Szczuczyn, a także to co najważniejsze obniżenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców na drodze zarówno pieszych, jak i kierowców oraz wzmocnienie atrakcyjności wizerunkowej samej Gminy. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości powietrza, co przekłada się na jakość życia i zdrowie ludzi.

    W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wyłoniono Wykonawcę – ESCO PROJEKT Roman Dębowski z Marek, z którym 24.09.2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę. Zakończono prace związane z modernizacją oświetlenia, a rozliczenie projektu przypada na koniec kwietnia 2019r.

RPO_WP2

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1129

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe