Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2022-04-14

NOWA PRZESTRZEŃ REKREACYJNA W SZCZUCZYNIE

    Z początkiem roku Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski, których celem było zagospodarowanie i rewitalizacja miejsc wyłączonych społecznie. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały dofinansowanie. Już niebawem ruszą pierwsze przetargi i wyłanianie najkorzystniejszych ofert realizacji zadań.

    Pierwszy do zrealizowania projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce nr 1163/63 w mieście Szczuczyn”, zakłada nadanie nowych funkcji społecznych na terenie starego placu zabaw na Osiedlu Pawełki. Obecnie miejsce to przestało spełniać swoje zadanie i nie jest już atrakcyjne dla naszych pociech. Do końca listopada teren ten przejdzie zupełną metamorfozę. Zniknie stara huśtawka i piaskownica, a w to miejsce pojawią się nowoczesne zestawy zabawowe.

    Place zabaw, które niebawem powstaną z pewnością będą infrastrukturą, która najmłodszym mieszkańcom sprawi wiele radości i zabawy, a starszym da wytchnienie. Wybrane lokalizacje to miejsca stale rozwijające swój potencjał, gdzie liczba mieszkańców i rodzin z roku na rok rośnie. Nowoczesne place zabaw to już nieodłączne zaplecze każdego osiedla czy dzielnicy w miastach. To miejsce gdzie zarówno rodzic jak i dziecko mogą poczuć się bezpiecznie i swobodnie, a przy tym spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kreowania społeczności.

Całkowity koszt zadania to: 114 929,70, dofinansowanie wynosi: 92 610,35 zł (80,57%),
a wkład własny Gminy Szczuczyn: 22 319,35 zł (19,42%)

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 42

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe