Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2016-12-01

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szczuczynie

    Trwa realizacja inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn, której celem jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej:

 1. Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 14;
 2. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wraz z przyległym budynkiem mieszkalnym, Niedźwiadna 49;
 3. Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.

    Od sierpnia 2016 roku trwają roboty budowlane związane z kompleksową termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej wraz z przyległym budynkiem gospodarczym. Prowadzone roboty zbliżają się ku końcowi, pozostaje tzw. kosmetyka. W ramach zadania w Niedźwiadnej wykonano następujący zakres prac:

 • Remont pokrycia dachów w budynku szkoły i nad częścią mieszkalną wraz z wydłużeniem połaci dachowych i ociepleniem stropów.
 • Wymiana dachu nad salą gimnastyczną z płyt warstwowych gr. 16 cm na istniejącej konstrukcji dachu wraz obróbkami.
 • Prace termo-modernizacyjne ścian piwnic wraz z wymianą stolarki otworowej na stolarkę o niskiej przenikalności ciepła.
 • Prace termo-modernizacyjne ścian nadziemia wraz z wymiana stolarki otworowej na stolarkę o niskiej przenikalności ciepła.
 • Prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku.
 • Prace budowlane wewnątrz budynku (tynkowanie, malowanie, itp.)
 • Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. poprzez montaż pompy ciepła wraz z instalacja c.o. z podziałem na 4 obiegi: (wentylacja Sali gimnastycznej, centralne ogrzewanie szkoły, centralne ogrzewanie części mieszkalnej, cwu) oraz kompleksową wymianą grzejników.
 • Montaż kolektorów słonecznych do wspomagania cwu.
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej.

    Do wykonania pozostało wykończenie rozpoczętych robót oraz prace porządkowe. Najważniejsze było, aby zamontowane pompy ciepła jak najszybciej rozpoczęły pracę i zaczęły grzać pomieszczenia, co udało się wykonać. Obecnie trwa regulacja pomp ciepła w takim stopniu aby działały na najbardziej optymalnych parametrach, nie przemęczając złóż jakie daje nam ziemia.

    Dalsze roboty budowlane na pozostałych dwóch budynkach zostaną rozpoczęte wraz z wiosną 2017 roku. Wykonawca zgodnie z zawartą umową zakończy wszystkie prace do końca nadchodzącego roku.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Logotyp_Program_regionalny

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2981

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe