Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2018-11-19

Kolejny udany projekt zakończony

    W listopadzie br. Wykonawca robót budowlanych Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zakończył prace budowlane nad remontem świetlicy w miejscowości Skaje.

    W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

  • demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych,
  • demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  • demontaż stolarki drzwiowej i części stolarki okiennej,
  • uzupełnienie elementów więźby dachowej,
  • remont kominów,
  • wykonanie pokrycia dachowego z blacho dachówki wraz z montażem obróbek blacharskich w kolorze dachu,
  • montaż drzwi wejściowych oraz części stolarki okiennej,
  • ocieplenie budynku płytami styropianowymi gr. 10cm i wykonanie elewacji,
  • wykonanie opaski z płytek chodnikowych wokół budynku,
  • naprawa schodów wejściowych.

    Całkowita wartość inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje” wyniosła 95 480,40 zł, w tym blisko 50 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

    Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia integracji społecznej lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem, pochodzących z rodzin wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej.

 Fundusze_Europejskie_Program_Regionalny

Rzeczpospolita_Polska 

Podlaskie 

Fundusze_Europejskie_EFRR 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1345

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe