Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2018-12-03

Kolejne instalacje OZE na terenie gminy

    Pod koniec listopada br. zostały zakończone prace nad zadaniem pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”. W ramach projektu zamontowano 71 instalacji kolektorów słonecznych produkujących ciepło do podgrzewania centralnej wody użytkowej oraz 45 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną, w tym 33 instalacje hybrydowe, oznacza to, że dla jednego budynku wykonano zarówno instalację solarną, jak i fotowoltaiczną. Łącznie wybudowano 116 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 84 gospodarstw indywidualnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.

    Zamontowane zestawy solarne składają się z próżniowych rurowych kolektorów słonecznych w ilości odpowiadającej stojącym zbiornikom do podgrzewania cwu o pojemnościach: 250l; 350l; 400l; wraz z niezbędną armaturą i sterowaniem. Natomiast w skład zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 5kW (zgodnie z założeniami projektu), w podziale na zakres mocy: 1,5kW; 2kW; 2,5kW; 3kW; 3,7kW; 4,5kW wchodzi inwerter wraz z niezbędną instalacją.

    Dzięki realizacji projektu poprawiła sie efektywność energetyczna gminy Szczuczyn poprzez zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie opłat za energię elektryczną, ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy oraz podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie oszczędności gospodarowania energią.

    Zadanie pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 079 696,42 zł, zaś wartość dofinansowania to blisko 1 225 000,00 zł, co stanowi 65 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

 Fundusze_Europejskie_Program_Regionalny

Rzeczpospolita_Polska 

Podlaskie 

Fundusze_Europejskie_EFRR 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1035

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe