Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2020-10-05

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZUCZYNIE

    Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Szczuczyn dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na budowę Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

    Inkubator, to miejsce promocji przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwoju małych lub początkujących przedsiębiorców. Dla Szczuczyna budowa takiego obiektu to kolejny krok do ożywienia i pobudzenia lokalnego rynku produkcyjnego i usługowego. Powstała w 2017 r. strefa ekonomiczna okazała się ogromnym sukcesem, który przyciągnął do małej miejscowości wielkich inwestorów. Inkubator przedsiębiorczości ma natomiast dać szanse i dogodne warunki początkującym przedsiębiorcom, którzy potrzebują pomocy lokalowej lub doradczej, a nie stać ich na to w początkowej fazie prowadzenia działalności.

    Oferta Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości podzielona została na 5 głównych bloków tematycznych zawierających usługi skierowane bezpośrednio na potrzeby MŚP, tj.:

I. WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ/USŁUGOWEJ I PRODUKCYJNEJ

    Wsparcie infrastrukturalne związane przede wszystkim z wynajmem powierzchni biurowej/usługowej/produkcyjnej polegać będzie na wynajmie wolnej przestrzeni przeznaczonej do świadczenia usług stricte administracyjnych typu kancelaria prawna, usługi księgowe, usługi finansowe etc., prowadzenia działalności usługowej typu salon kosmetyczny, usługi fryzjerskie, usługi krawieckie, salon fryzjerski oraz działalności produkcyjnej zgodnej z profilem przedsiębiorstwa, np. w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Inkubowane przedsiębiorstwa będą mogły dodatkowo korzystać z odpowiednio wyposażonego zaplecza socjalnego i sanitarnego oraz części wspólnych takich jak recepcja, portiernia, szatnia, strefa administracji.

    LIP będzie dysponował wyposażonymi lokalami biurowymi w ilości 8 szt. zlokalizowanymi w budynku biurowo-administracyjnym o następującej powierzchni od ok 16 m2 do 58 m2. Łączna powierzchnia lokali biurowych z przeznaczeniem pod wynajem podmiotom gospodarczym wynosi 268,94 m2.

    W obiekcie powstaną 3 wyposażone lokale usługowe o powierzchni ok. 30 m2 każdy. Natomiast powierzchnia produkcyjna to 4 modułowe hale produkcyjne o łącznej powierzchni 1 653,72 m2. Dwa moduły wyposażone zostaną w doki ładunkowe dla TIRów. Zaplecza hal produkcyjnych posiadały będą niezbędne meble typu szafki pracownicze, stoły kuchenne, krzesła socjalne, biurka komputerowe, krzesła oraz szafy biurowe.

II. WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ/BIZNESOWEJ/SZKOLENIOWEJ

    W ofercie Inkubatora dostępne będą: nowoczesna sala konferencyjna na 30 osób oraz 2 sale narad na 8 osób każda, przeznaczone będą do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, doradczych oraz promocyjno-specjalistycznych. Sale mogą być również wykorzystywane przez inkubowane firmy do własnych celów biznesowych lub zarządczych, np. spotkań biznesowych, kooperacyjnych, spotkań wspólników.

III. USŁUGI DORADCZE

    Zaplanowano świadczenie usług doradczych przez wyspecjalizowane profesjonalne podmioty zewnętrzne. Celem tych usług jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadr MŚP w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a zwłaszcza firm nowopowstałych. Usługi doradcze będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań firm.

IV. USŁUGI SZKOLENIOWE

    W ramach funkcjonowania Inkubatora zaplanowano świadczenie usług szkoleniowych przez wyspecjalizowane profesjonalne podmioty zewnętrzne. Celem tych usług jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadr MŚP w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a zwłaszcza firm nowopowstałych. Usługi szkoleniowe będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań firm.

V. USŁUGI TOWARZYSZĄCE LIP

    W nowopowstałym obiekcie będą również świadczone usługi towarzyszące, nie mające charakteru doradczego ani szkoleniowego, natomiast wpływające bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstw oraz wzrost ich potencjału oraz znaczenia w gospodarce. Usługi te będą skierowane do przedsiębiorstw inkubowanych jako uzupełnienie oferty podstawowej. Są to:

Lp.

Rodzaj usługi towarzyszącej

Zakres usługi

Cena (PLN brutto)

1

Wsparcie reklamowe i promocyjne

Inkubowani przedsiębiorcy korzystają z reklamy na stronie internetowej Inkubatora oraz profilu LIP w serwisie społecznościowym Facebook. Mają możliwość zamieszczenia podstawowych informacji o swojej działalności, danych kontaktowych, logotypu i linku do swojej strony internetowej. Promując Inkubator, promujemy również Twoją firmę. Firmy inkubowane będą również promowane podczas wydarzeń organizowanych przez LIP.

w cenie najmu

2

Stałe doradztwo dotyczące podstawowych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Klienci inkubatora skorzystają z dedykowanego wsparcia i doradztwa przy rozwoju działalności gospodarczej. Do dyspozycji inkubowanych przedsiębiorców będzie Pracownik ds. obsługi merytorycznej Inkubatora, który będzie czuwać nad prawidłowym procesem inkubacji.

w cenie najmu

3

Korzystanie z usług sekretariatu

Inkubowane firmy, które jako miejsce prowadzenia działalności wskażą LIP w Szczuczynie (nie dotyczy miejsca rejestracji działalności) za pośrednictwem sekretariatu będą mogły prowadzić sprawy kancelaryjne typu: odbiór i nadawanie przesyłek.

w cenie najmu

4

Sieciowanie/współpraca z innymi podmiotami/partnerami

W ramach funkcjonowania LIP za jego pośrednictwem i inicjatywą będą organizowane spotkania branżowe z innymi podmiotami, ekspertami z różnych sektorów gospodarki, dyrektorami szkól wyższych i zawodowych, przedstawicielami PUP w Grajewie, czy Urzędu Patentowego, jednostkami naukowymi etc. Dzięki nawiązywanej współpracy możliwe będzie poszerzenie oferty firm oraz wzrost ich konkurencyjności na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

bezpłatnie

5

Organizacja wyjazdów na targi

Kompleksowa organizacja targów i wyjazdów typu misje gospodarcze w zakresie:

o    rezerwacje powierzchni wystawienniczej na dowolnych targach na świecie,

o    zaprojektowanie i budowę stoiska targowego,

o    przygotowanie dokumentacji targowej, rezerwację wejściówek, zakupienie biletów parkingowych,

o    zamówienie usług technicznych takich jak m.in. przyłącza elektryczne, przyłącza wody, sprzątanie stoiska targowego,

o    zamówienie dodatkowego wyposażenia m.in. mebli wystawienniczych, sprzętu AGD, sprzętu audio-video itp.

o    organizacja pobytu dla przedstawicieli firm podczas odbywających się targów zagranicznych t.j. rezerwacja miejsc hotelowych, transfer osób na trasie lotnisko-hotel-lotnisko, przejazdy lokalne,

o    rezerwacja biletów lotniczych,

o    spedycja i transport eksponatów targowych,

o    sporządzenie wniosków wizowych do krajów, które tego wymagają,

o    projekt i druk materiałów reklamowych takich jak: ulotki, katalogi, banery, gadżety reklamowe, wizytówki,

o    zorganizowanie usług translatorskich na danych targach zagranicznych,

o   zorganizowanie personelu do obsługi stoiska targowego.

za odpłatnością

    Oficjalne uruchomienie funkcjonowania obiektu zaplanowane jest na wrzesień 2022 r. Stary i zapomniany Państwowy Ośrodek Maszynkowy, który zatrudniał wielu miejscowych oraz okolicznych mieszkańców zamieni się w nowoczesny Inkubator Przedsiębiorczości. To ogromna szansa nie tylko dla Szczuczyna, ale i całego regionu – przedsiębiorcy spoza Gminy Szczuczyn również mogą zgłosić swój biznes i zająć jedno z dostępnych pomieszczeń.

    Koszt inwestycji to 7,9 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 5 mln zł.

Referat Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 101

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe