Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2018-11-30

Akademia Przedszkolaka

resized__1000x89_Logotyp_Program_regionalny

Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

    Zarówno Ci, którzy posiadają dzieci, jak i Ci którzy ich nie mają, wiedzą jak ważna jest edukacja już od najmłodszych lat. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość poznawania świata w ciekawy sposób, często dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy. Wielu pedagogów powtarza, iż opieka przedszkolna pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Mając na myśli dobro najmłodszych wychowanków, Urząd Miejski w Szczuczynie przystąpił do projektu „Akademia Przedszkolaka”, który ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz przystosowanie jednostki do rozszerzenia oferty zajęć.

    Przeprowadzona analiza pozwoliła sprecyzować potrzeby edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Szczuczyn. Zwiększająca się z roku na rok liczba dzieci w wieku 3-4 lata, zobowiązuje do stworzenia dodatkowych miejsc w ośrodku przedszkolnym i przystosowania go do pełnienia funkcji edukacyjnych i wychowawczych.

Przewidziane zadania w ramach projektu:

- utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
- przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Szczuczynie do zakwaterowania 75 osobowej grupy przedszkolaków;
- doposażenie miejsc wychowania przedszkolnego w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, a także placu zabaw;
- rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia (zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne) oraz organizowanie kółek zainteresowań (taneczne, teatralne, plastyczne, wycieczki edukacyjne);
- podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności nauczycieli OWP: szkolenia, studia podyplomowe;

    Dzięki projektowi kolejnych trzydzieścioro dzieci z Gminy Szczuczyn zyska dostęp do edukacji przedszkolnej, a tym samym szanse na rozwój i usamodzielnienie. Nowoczesne i przystosowane do każdego dziecka pomieszczenia wraz z multimedialnym sprzętem wpłyną pozytywnie na postawy maluchów, które będą powodem odnoszenia sukcesów w dorosłym życiu.

    Projekt„Akademia Przedszkolaka” jest prowadzony równolegle z projektem w ramach działania 8.2 Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, który zakłada adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczuczynie na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci, w wieku 3-4 l.

    Obecnie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym trwa gruntowny remont. Parter szkoły przeznaczony będzie wyłącznie uczniom w wieku 3-4 lata. Zyskają oni dostęp do sal gimnastycznych, placu zabaw, a także posiłków przygotowywanych na terenie szkoły.

reklama_AP

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1253

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe