Dziś jest: Czwartek 23 maja 2019, Imieniny: Emilii, Iwony .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Rodzina 500+
Rodzina 500+

Rodzina 500+

  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Od 1 października 2017r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2017/2018 świadczenia wychowawczego, zwanego Programem Rodzina 500 plus, w związku z tym konieczne jest złożenie wniosku do kontynuacji otrzymywania wsparcia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać osobiście oraz listownie, drogą internetową za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP i bankowości elektronicznej w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 sierpnia do 31 października 2017r. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Zgodnie z ustaleniami świadczenie w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pod uwagę jest brany dochód rodziny za 2016 r.

UWA GA !!!

W nowym okresie zasiłkowym podstawowe zasady programu pozostaną takie jak dotychczas. Jednakże zmianie ulegną m.in.:

  • warunki przyznawania świadczenia wychowawczego osobom deklarującym samotne wychowywanie dzieci,
  • ustalania dochodu rodziców, którzy są opodatkowani kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • trudniejszy „dostęp do pieniędzy”  będą miały także osoby, które rozwiązały stosunek pracy i ponownie go nawiązały z tym samym pracodawcą lecz o niższym wynagrodzeniu,
  • prawo do świadczenia wychowawczego będą miały osoby zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 w pokoju nr 5, w dni robocze w godzinach:

  • poniedziałek   - wtorek : 7 30 - 15 30
  • środa: 9 00 - 17 00
  • czwartek  - piątek : 7 30 - 15 30

 

a także przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiaPlatformy Usług Elektronicznych ZUSPortalu ePUAP oraz bankowości elektronicznej - informacja o porozumieniu zawartym z bankami).

Wnioski i oświadczenia do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny Pacy i Polityki Społecznej  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

 

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe