Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-03-16

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

 Burmistrz Szczuczyna zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu
27 marca 2018 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

 

Celem spotkania jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji na temat przygotowanego projektu Uchwały oraz projektu skorygowanego  Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 - mieszkańcy gminy Szczuczyn,

mieszkańcy wyznaczonego obszaru  rewitalizacji Szczuczyn Centrum (miasto Szczuczyn: Kilińskiego, Krzywa, Łomżyńska, Plac 1000-lecia, Senatorska oraz Sienkiewicza) oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Materiały tj. projekt Uchwały zmieniającej i jej załącznik – poprawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , Referatu Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1246

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe