Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-04-04

Spotkanie szkoleniowe w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

Logotyp_rewitalizacja

Spotkanie szkoleniowe w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

    W dniu 31 marca 2017 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Szczuczyn oraz z grupami przedstawicielskimi, mające na celu zapoznanie mieszkańców Gminy z pojęciem rewitalizacji.

    Podczas spotkań omówiono cele i korzyści opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz rolę mieszkańców/przedstawicieli różnych grup społecznych w wyznaczaniu kierunków działań przywracających właściwe funkcje w obszarze rewitalizowanym.

    Poruszona została tematyka dotycząca m.in:

  • definicji rewitalizacji,
  • wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – podstawowe założenia dla planowania procesów rewitalizacji,
  • najważniejszych etapów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,
  • analiz i diagnoz obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji,
  • charakterystyki obszaru, na którym występuje koncentracja zjawisk kryzysowych,
  • działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej do prac nad opracowaniem programu rewitalizacji oraz do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny,
  • przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy,
  • dobrych praktyk.

    Ponadto, podczas spotkań uczestnikom rozdano mapki obrazujące Gminę Szczuczyn, na której mieszkańcy mieli zaznaczyć obszary, które ich zdaniem należy poddać rewitalizacji. Należało także wypisać dobre i złe strony Gminy Szczuczyn.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1465

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe