Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-04-04

Spotkanie szkoleniowe dla członków Komitetu Rewitalizacji

Logotyp_rewitalizacja

Spotkanie szkoleniowe dla członków Komitetu Rewitalizacji

    Gmina Szczuczyn przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym rozpoczął się cykl szkoleń i warsztatów przewidzianych w projekcie. W dniu 30 marca 2017 r. odbyło się szkolenie członków Komitetu Rewitalizacji, wyłonionych w drodze konsultacji społecznych, a powołanych zarządzeniem Burmistrza Szczuczyna.

    Członkowie Komitetu, podczas szkolenia zostali zapoznani z prawami i obowiązkami, jakie nakłada na nich ustawa o rewitalizacji.

    Ponadto, poruszona została tematyka dotycząca m.in:

  • definicji rewitalizacji,
  • wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – podstawowe założenia dla planowania procesów rewitalizacji,
  • najważniejszych etapów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,
  • analiz i diagnoz obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji,
  • charakterystyki obszaru, na którym występuje koncentracja zjawisk kryzysowych,
  • działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej do prac nad opracowaniem programu rewitalizacji oraz do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny,
  • przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy,
  • dobrych praktyk.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1615

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe