Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-06-19

Raport z trzeciego spotkania szkoleniowo – warsztatowego z mieszkańcami miasta i gminy Szczuczyn w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczuczyn

Przedmiot i podmiot spotkania:

    Przedmiotem spotkania było przeprowadzenie szkolenia/warsztatów dla mieszkańców Gminy Szczuczyn oraz grup przedstawicielskich w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

Cel szkolenia:

    Celem spotkania szkoleniowo – warsztatowego było zapoznanie mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn z tematem rewitalizacji, przedstawienie statystyk i danych wypracowanych dotychczas.

Organizacja i przebieg spotkania:

    W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyły się dwa spotkania. O godzinie 10:00 gościliśmy mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn. Natomiast o godzinie 13:00 miało miejsce spotkanie z grupami przedstawicielskimi.

    Mieszkańcy zostali poinformowani o szkoleniu za pośrednictwem internetu, ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń w Szczuczynie oraz poszczególnych sołectwach.

    Podczas spotkań społeczeństwo zostało poinformowane o ogłoszeniu w dniu 26 kwietnia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn. Konsultacje społeczne potrwają do 26 maja 2017 r. Mieszkańcy zostali zachęceni do czynnego udziału w konsultacjach, zgłaszania uwag i wypowiadania się co do przedstawionego projektu Uchwały oraz Diagnozy.

    Podczas spotkań z mieszkańcami, oprócz części teoretycznej, którą przeprowadził przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, mieszkańcy debatowali nad różnymi koncepcjami odnowy gminy uwzględniającymi czynniki związane z dziedzictwem kulturowym, środowiskiem przyrodniczym, zagadnieniami demograficznymi, zagospodarowaniem terenu oraz komunikacją.

    Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyszli na spotkanie.

Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1460

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe