Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-02-27

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 245/XXXIII/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn

Szczuczyn 26.02.2018r.

 

RAPORT
z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 245/XXXIII/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn.

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

 

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 245/XXXIII/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn.

 

  1. TERMIN KONSULTACJI

Konsultacje społeczne w/w projektu Uchwały przeprowadzone były w dniach od 16 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

 

III. PRZEBIEG KONSULTACJI

 

Projekt poprawionej diagnozy służącej korekcie w wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn oraz przygotowany na jej podstawie projekt uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 245/XXXIII/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn poddano konsultacjom społecznym w terminie od 16 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

 

Informacje o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej  w Szczuczynie w sprawie korekty obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn zamieszczono na 7 dni przed ich rozpoczęciem:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.um.szczuczyn.pl  w zakładce Rewitalizacja

- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie na tablicy ogłoszeń.

 

Wszyscy zainteresowani tematyką objętą w konsultacjach mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do dnia 14 lutego 2018 roku w formie elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres mailowy: aromaniuk@um.szczuczyn.pl bądź też w formie ustnej w pok. nr 10  w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu, lub pisemnej poprzez wysłanie uzupełnionego formularza na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 9 lutego 2018r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Szczuczynie o godz. 14:00 zorganizowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy Szczuczyn, na którym można było zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w dokumencie Diagnozy oraz wynikającymi z tego zmianami w granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W spotkaniu nie wzięła udziału żadna osoba.

 

Do skorygowanych obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji podlegających konsultacjom społecznym zaliczono:

TERENY ZDEGRADOWANE W GMINIE SZCZUCZYN:

w mieście Szczuczyn ulice: Kilińskiego, Krzywa, Łomżyńska, Nadstawna, Plac 1000-lecia, Senatorska, Sienkiewicza oraz sołectwo: Dołęgi

TERENY ZDEGRADOWANE I DO REWITALIZACJI W GMINIE SZCZUCZYN:

Miasto Szczuczyn: Kilińskiego, Krzywa, Łomżyńska, Plac 1000-lecia, Senatorska oraz Sienkiewicza, stanowiący zwarty teren nazwany Szczuczyn Centrum.

Nowo wytypowany teren stanowi 720 820,00 m2 powierzchni Gminy (0,62% całkowitej powierzchni Gminy) oraz jest zamieszkany przez 1750 osób (27,17% ogółu mieszkańców Gminy Szczuczyn).

 

 

  1. UWAGI ZGŁASZANE NA ETAPIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Uwagi zgłoszone w formie papierowej na formularzu konsultacyjnym lub uwagi zgłaszane ustnie do protokołu :

Nie wpłynęła żadna uwaga w formie papierowej lub ustnej.

 

Uwagi, opinie, propozycje zgłoszone 9 lutego 2018r. na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami:

Na spotkanie konsultacyjne nie przyszła żadna osoba

Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1343

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe