Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-04-04

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Logotyp_rewitalizacja

  Raport z konsultacji społecznych dotyczących

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczuczyn

Przedmiot i podmiot konsultacji:

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Podmiotami konsultacji byli wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom miasta i gminy Szczuczyn projektu uchwały dotyczącej zasad wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji wraz z możliwością zgłaszania uwag i sugestii w tym zakresie.

Organizacja i przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r. O rozpoczęciu konsultacji oraz o formach, w jakich były prowadzone poinformowano w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie podmiotowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeprowadzone konsultacje skierowane były do szerokiego grona osób - mieszkańców Gminy Szczuczyn.

Wszelkie niezbędne materiały do konsultacji, a także formularz zgłaszania uwag dostępne były na stronie internetowej gminy oraz BIP.

Formami przeprowadzonych konsultacji społecznych były:

  • Zbieranie uwag w postaci papierowej w siedzibie urzędu;
  • Zbieranie uwag ustnych;
  • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej;

Zgłoszone uwagi:

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.

W dniu 13 marca 2017 r. został ogłoszony otwarty nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Formularze zgłoszeniowe można było składać w terminie od 13 do 20 marca.

W wyniku przeprowadzonego naboru, złożonych zostało 10 Formularzy zgłoszeniowych na Członka Komitetu Rewitalizacji.

Lp

Imię i Nazwisko

Nazwa instytucji

1

Krzysztof Wysocki

WPK TBS Sp. z o.o

2

Janusz Siemion

Stowarzyszenie "Nasz Szczuczyn"

3

Ewa Grunwald

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

4

Małgorzata Karwowska

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

5

Robert Łepkowski

Ochotnicza Straż Pożarna

6

Dorota Łaguna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

7

Ks. Robert Zieliński

Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia NMP w Szczuczynie

8

Michał Józwik

P.H.U.P Unipol Adam Józwik

9

Marek Niebrzydowski

Sklep Przemysłowo Motoryzacyjny JANMAR Marek Niebrzydowski

10

Sebastian Kleszczewski

Stowarzyszenie "Nasz Szczuczyn"

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1571

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe