Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-08-04

Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna z dnia 4 sierpnia 2017r. że w dniach od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 ...

                                                           Szczuczyn, dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Szczuczyna z dnia 4 sierpnia 2017r.

 

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust 2 pkt. 3  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zawiadamia, że w dniach od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji (zwanego dalej Uchwałą Rady Miejskiej).

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny będzie na stronie www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce Rewitalizacja, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.szczuczyn.um.bip.waw.pl w zakładce Rewitalizacja) oraz w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Referat Rozwoju i Inwestycji.

 

Konsultacje społeczne projektów w/w dokumentów będą przeprowadzone w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl,  aromaniuk@um.szczuczyn.pl
    2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
    3. bezpośrednio do Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.
  1. Spotkanie otwarte z interesari uszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie najważniejszych zagadnień  zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Uchwale a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w Referacie Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej będzie można składać od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Burmistrz Szczuczyna zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 

Artur Kuczyński

       Burmistrz Szczuczyna

Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1672

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe