Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-08-03

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 3 sierpnia 2017r.

w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania

Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 czerwca 2017r. Rada Miejska w Szczuczynie podjęła uchwałę  NR 244/XXXIII/17 w sprawie przystąpienia gminy Szczuczyn do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

Gminny Program Rewitalizacji gminy Szczuczyn będzie stanowił podstawowe i strategiczne narzędzie do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrujący w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie gminy Szczuczyn.

Rewitalizacja zgodnie z ustawą o rewitalizacji to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowi jej zadanie własne.

Działania podejmowane przez gminę Szczuczyn przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn (GPR) umożliwi aplikowanie gminie Szczuczyn i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku  z tym GPR będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym.

 

Burmistrz Szczuczyna

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1425

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe