Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-02-27

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia uchwały o przystąpieniu gminy Szczuczyn do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017 - 2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 21 lutego 2018r.

w sprawie przyjęcia uchwały  o przystąpieniu gminy Szczuczyn do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023,1529 i 1566) podaje się do publicznej wiadomości informację, iż w dniu  21 lutego 2018r. Rada Miejska w Szczuczynie podjęła uchwałę  301/XLI/18  w sprawie przystąpienia gminy Szczuczyn do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017 - 2023

Gminny Program Rewitalizacji gminy Szczuczyn będzie stanowił podstawowe i strategiczne narzędzie do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrujący w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie gminy Szczuczyn.

Rewitalizacja zgodnie z ustawą o rewitalizacji to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowi jej zadanie własne.

Działania podejmowane przez gminę Szczuczyn przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie zmian Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn (GPR) umożliwi aplikowanie gminie Szczuczyn i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji.

 

 

Burmistrz Szczuczyna

Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1305

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe