Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-01-08

Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna z dnia 08 stycznia 2018r. zawiadamiające, że w dniach od 16 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 245/XXXIII/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn.

                                                           Szczuczyn, dnia 08 stycznia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Szczuczyna z dnia 08 stycznia 2018r.

 

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zawiadamia, że w dniach od 16 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 245/XXXIII/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie ponownego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny będzie na stronie www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce Rewitalizacja, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl w zakładce Rewitalizacja) oraz w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, pok. 11.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie ponownego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą przeprowadzone w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    1. drogą elektroniczną na adres e-mail: aromaniuk@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”
    2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”
    3. bezpośrednio do pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.
  1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w pok. 11  w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu uchwały można składać w dniach od 16.01.2018 r. do 14.02.2018 r.

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

 

 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Burmistrz Szczuczyna zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1447

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe