Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-02-01

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu skorygowanej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn

Logotyp_rewitalizacja

Szczuczyn, dn. 01.02.2018

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

    Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu skorygowanej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

    Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zaprasza na spotkanie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn poprawionej Diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz skorygowanych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

    Spotkanie odbędzie się dnia 9 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, mała sala konferencyjna

    Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

- mieszkańcy Gminy,
- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- organy władzy publicznej;
- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

    Materiały tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy wraz z załącznikami (mapami), skorygowana diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja
- na stronie internetowej Gminy www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce Rewitalizacja
- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

    Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały i skorygowanej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1412

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe