Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2022 roku
Data obowiązywania: 2022-05-25 - 2022-06-23

Ogłoszenie Burmistrza Szczuczyna o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 25 maja 2022 roku na sprzedaż: zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Niećkowo

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

z dnia 25 maja 2022 roku.

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Niećkowo:

  - Księga Wieczysta LM1G/00002236/2, działka o nr geod. 432/1 o pow. 0,0987 ha.

- wg rodzaju użytków: Bi – inne tereny zabudowane, właściciel: Gm. i Miasto Szczuczyn,

 • położona na zachodnim skraju zabudowy wsi Niećkowo, przy drodze o nawierzchni bitumicznej łączącej wieś Niećkowo ze wsią Wąsosz. Oddalona (w linii prostej) ok. 62 m od drogi asfaltowej łączącej Niećkowo ze Szczuczynem, ok. 112 m od Zespołu Szkół Zawodowych, ok. 4,45 km od pl. 1000 lecia w Szczuczynie, przy którym zlokalizowane są banki, placówki handlowo-usługowe, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa oraz siedziba władz samorządowych. Od strony południowej graniczy z drogą o nawierzchni bitumicznej, od strony północnej sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem użyteczności publicznej, od strony zachodniej graniczy z zabudową zagrodową, zaś od strony wschodniej sąsiaduje z użytkiem rolnym. Teren nieruchomości płaski, lekko opadający w kierunku południowym. Posiada kształt trapezu. Dojazd do nieruchomości dobry. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. Od strony wschodniej, na odcinku długości 21,60 m ogrodzona siatką metalową wys. 140 cm na słupkach stalowych osadzonych w gruncie - stopień zniszczenia Sz = 80%,
 • budynek byłej zlewni mleka murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Dane ogólne: rok budowy 1980, powierzchnia zabudowy – 75,00 m2, powierzchnia użytkowa – 57,37 m2, kubatura - 159,00 m3. Budynek składa się z trzech pomieszczeń (47,43 m2 + 2,25 m2 +7.69 m2), pełniących zróżnicowane funkcje. Ściany: fundamentowe betonowe wyniesione od strony zachodniej na ok. 55cm nad poziom terenu. Ściany nadziemia gr. 42 cm wykonane z pustaków i cegły. Stropodach: betonowy kryty 2 x papa na lepiku (częściowo uszkodzona). Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe. Obróbki blacharskie zniszczone. Okna drewniane oszklone i okratowane.  Posadzka betonowa. Na ścianach do wysokości 1,90 m glazura (62,32 m2), powyżej tynk kat. II, malowanie wapienne. Posiada lokalną instalację kanalizacyjną, instalację: elektryczną (odcięta z przyłącza, istnieje instalacja wewnętrzna) i wodociągową – odcięty dopływ wody.
 • teren, na którym położona jest działka, nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy wsi,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

Cena wywoławcza: – 42.057,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca (środa) 2022 r. o godz.1200 w budynku tut. Urzędu Miejskiego przy placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – sala konferencyjna I piętro.
 2. Wadium ustala się w pieniądzu na kwotę 5.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 430,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić gotówką na konto tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie numer: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 23 czerwca 2022 roku, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 861,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 6. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu Komunalnego Zbigniew Rostek, tel. 86 273-50-80 w. 226.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 353

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe