Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2022-11-07

Świetlica w Rakowie

 

 

LGD 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

    W dniu 08 września 2021r. Stowarzyszenie „Szczuczyn 29” podpisało umowę z Wykonawcą Firmą Handlowo-Usługową „Mag-Bud” Piotr Lipski na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej we wsi Rakowo. Wykonawca wycenił zakres robót objętych ww. umową na kwotę 227 857,50 zł. Po podpisaniu protokołu przekazania terenu Firma niezwłocznie rozpoczęła prace ziemne przy budowie obiektu. Budowa w/w inwestycji zakończyła się 15.06.2022r., a budynek świetlicy wiejskiej został przekazany do użytku mieszkańcom.

    Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W środku zostały wydzielone pomieszczenia sali ogólnej, socjalne, gospodarcze i toaleta. Ogrzewanie wewnątrz budynku zapewniać będzie zlokalizowany w sali głównej kominek oraz grzejniki elektryczne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 82m².

    Operacja pn. „Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo, gm. Szczuczyn” mająca na celu budowę świetlicy wiejskiej celem zwiększenia dostępności do oferty kulturalnej i rekreacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowana wartość realizowanej operacji wyniosła 224 147,70 zł, zaś wartość dofinansowania, które udało się pozyskać Stowarzyszeniu stanowi 100 % tej kwoty. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Biebrzański Dar Natury.

    Inwestycja ta jest zalążkiem wielu planowanych do zrealizowania działań skierowanych w szczególności na ogólnorozumianą integracją społeczną. W pierwszej kolejności założone zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które otworzy dla danej miejscowości wiele ścieżek na pozyskanie dofinansowań.

Stowarzyszenie „Szczuczyn 29”

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 131

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe