Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2018-09-28

Ruiny Szczuków

    W dniu 25 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosi 137 761 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 216 503,53 zł.

    Inwestycja polega na zabezpieczeniu i odsłonięciu ruin fundamentów Pałacu Szczuków, twórców i właścicieli Szczuczyna oraz udostępnieniu ich mieszkańcom miasta, a w szczególności zwiedzającym turystom.

    W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

  • rozbiórka istniejącego ogrodzenia, które wykonane jest od strony działek 963/1 i 971/4 z płyt ażurowych o wysokości 160-170cm. Pozostałe ogrodzenie wykonane jest z przęseł stalowych osadzonych na słupkach stalowych, kilka przęseł o wysokości 180cm , pozostałe od 140-150cm z podmurówką o wysokości około 20cm.
  • odsłonięciu ruin fundamentów pałacu poprzez usunięcie ziemi i zabezpieczenie ruin (ze względu na zabytkowe ruiny fundamentów wszelkie prace będą wykonywane ręcznie w związku z istniejącym niebezpieczeństwem naruszenia i zniszczenia zabytku),
  • wykonanie ogrodzenia od strony drogi (działka nr 971/4) w postaci ogrodzenia gabionowego, w pozostałej części ogrodzenie panelowe z siatki na słupkach metalowych,
  • wykonanie chodników wokół zabytku dla zwiedzających,
  • wykonanie utwardzenia dla komunikacji kołowej,
  • formowanie zieleni (zasiew trawników, obsadzenie krzewami ozdobnymi).

    Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz nadanie nowych funkcji edukacyjno-turystycznych zabytkowemu obiektowi budowlanemu o którym wielu z nas już zapomniało, poprzez odsłonięcie ruin pałacu założycieli miasta. Ma to również na celu utworzenie nowej atrakcji turystycznej regionu, która zostanie oznaczona na regionalnych szlakach turystycznych jako jedna z ważniejszych.

    W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym, a mianowicie Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Komunalnym – Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Planowane do wykonania prace będą odbywały się w miesiącach październik 2018r. – kwiecień 2019 roku.

 Falga_Unii_Europejskiej

Podlaskie 

PROW_2014_2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1266

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe