Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2022-11-07

Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Szczuczyn

 

 

 

 

    Od września 2021 roku trwają roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Pawełki oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna, która zaopatruje 14 wsi w wodę pitną. Planowany termin ich zakończenia przewiduje się na koniec kwietnia 2023 roku, jednak nie ukrywamy, że chcielibyśmy zakończyć to zadanie wcześniej, a naprawdę została jedynie „kosmetyka”, a mianowicie dokończenie odbudowy nawierzchni ul. Pawełki.

    W ramach projektu wybudowano kanalizację sanitarną o długości 730,5m i średnicy sieci 200 mm wraz z przyłączeniami do istniejących budynków mieszkalnych na przedłużeniu ulicy Pawełki od skrzyżowania z ulicą Falkowskiego do budynku Świdry Awissa 2 wraz z odtworzeniem nawierzchni. (Odtworzenie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni o parametrach sprzed wykonania robót). Druga część zadania dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna. W ramach umowy postawiono nowy zbiornik retencyjny wody pitnej o poj. 100m3, wykonano rurociągi zasilające i łączące zbiornik z zasilaniem stacji oraz niezbędne prace elektryczne. Efektami uzyskanymi dzięki realizacji operacji są m.in. zapewnienie stałych dostaw wody pitnej o właściwej jakości do mieszkańców pobliskich wsi oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody, w tym ujęcia.

    Zadanie pn. Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn – etap II współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez redukcję ścieków dostających się do gleby oraz usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Wartość zadania według umowy z Wykonawcą wynosiła 2 150 200,00 zł z czego 956 521,00 zł stanowi dofinansowanie.

    Kompleksowe usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn umożliwi sprawny odbiór ścieków oraz zapewni niezawodność dostaw wody pitnej, co przełoży się na wzrost jakości życia mieszkańców. Inwestycja dodatkowo w ogromnym stopniu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 138

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe