Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2018-03-28

Przebudowano blisko 8 km dróg gminnych w ramach PROW 2014-2020

    W 2017 roku na terenie gminy zakończona została ogromna inwestycja pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn, był to jeden z etapów realizacji Programu „Asfaltowa Gmina” podjętego w 2014 roku. W ramach realizowanej inwestycji przebudowano blisko 8 km dróg lokalnych (gminnych), w miejscowościach Brzeźno, Chojnowo, Czarnowo, Mazewo, Skaje, Danowo, Jambrzyki, Milewo, Sokoły, Załuski, Zofijówka –Bzury, oraz w miejscowości Szczuczyn następujące ulice: J. Wagi, J. Pioli, Wołodyjowskiego, Oś. Pawełki odcinek D20-D21, D30-D31, D40-D41(obecnie pn. ul. Słoneczna).

    Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosiła blisko 2,3 mln zł, zaś całkowity koszt zadania przekroczył 3,6 mln zł.

     Przebudowy dróg dokonało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, wyłonione w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w lipcu 2016 roku. Roboty budowlane wykonywane były w okresie lipiec 2016 r. – listopad 2017 r. i dzięki bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu wskazanej firmy udało się je zakończyć bez zbędnych problemów, w terminie wcześniejszym niż przewidywano pierwotnie.

    Prowadzona inwestycja objęła kompleksową przebudowę nawierzchni wskazanych dróg wraz z wykonaniem chodników na części odcinków oraz poboczy. Jezdnie asfaltowe w większości zostały wykonane w systemie dwuwarstwowym 4 cm warstwa wiążąca oraz 4 cm warstwa ścieralna na stabilnych podbudowach z kruszywa łamanego, zaś średnia szerokość jezdni wynosiła 5,5 – 6m. Z kolei odcinki dróg znajdujące się na terenie miasta Szczuczyn zostały wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm na solidnej podbudowie betonowej. W rezultacie przeprowadzonych inwestycji, poprawie uległy warunki komunikacyjne oraz bezpieczeństwo dróg gminnych.

 

 Falga_Unii_Europejskiej

resized__70x88_Herb Szczuczyna-duży 

PROW_2014_2020 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn – etap I
oraz
Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn – etap II
mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej w obrębie ich miejscowości oraz do obiektów i zakładów pracy znajdujących się poza miejscowością zamieszkania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1394

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe