Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2023-02-24

POWSTANIE NOWY PLAC ZABAWY PRZY UL. SIENKIEWICZA

 

     

    Z początkiem 2022 roku Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski, których celem było zagospodarowanie i rewitalizacja miejsc wyłączonych społecznie. Jednym z tych miejsce był zdegradowany plac zabaw na Osiedlu Pawełki, a drugim działka przy nowych blokach na ul. Sienkiewicza. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały dofinansowanie.

    Zgodnie z założeniami projektu pn.”Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw” przy ul. Sienkiewicza powstanie nowoczesny, ogrodzony i oświetlony plac zabaw. W ramach przewidzianych prac zakłada się:

- ogrodzenie terenu placu zabaw;
- wykonanie chodników i wyrównanie nawierzchni działki;
- montaż ławek i koszy na śmieci;
- montaż lamp solarnych;
- zakup i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego;
- nasadzenie drzew;
- monitoring obiektu.

    Obiekt został zaprojektowany w bardzo przemyślany sposób – będzie nie tylko przyjazny wizualnie, ale również racjonalny środowiskowo. Wykorzystane w nim rozwiązania są łagodne dla otoczenia, a co za tym idzie także dla jego użytkowników. Nowy plac zabaw będzie stanowił bezpieczne centrum integracji lokalnej społeczności.

    Z wiosną rozpoczną się pierwsze prace porządkowe na działce. Wyłoniony postępowaniem przetargowym Wykonawca podpisał już umowę z Gminą Szczuczyn. Termin realizacji zadania ustalony został na połowę sierpnia 2023 r.

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność

Całkowity koszt zadania: 230 128,38 zł, Dofinansowanie: 146 430,00 zł (63,63%)
Wkład własny gminy: 86 698,38 zł (36,37%)

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 56

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe