Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2020-08-31

INWESTUJEMY W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ

    Kolejna z inwestycji rozpoczętych w 2020 roku to „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej.

W ramach tego projektu realizowane są jednocześnie trzy zadania:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Falkowskiego, od skrzyżowania w stronę wysypiska.
  2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, poprzez budowę dwóch dodatkowych zbiorników retencyjnych.
  3. Budowa 46 przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych mieszkańców naszej Gminy.

    Całość zadania to koszt ponad 1 800 000,00, zaś dofinansowanie to blisko 1 120 000,00 zł. Udział we wkładzie własnym mieli również mieszkańcy, którzy skorzystali z możliwości montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

    W niedługim czasie zakończymy zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni, których koszt całkowity wyniósł ponad 530 000,00 złotych. Zaoferowana przez Wykonawcę oczyszczalnie firmy Traidenis-Pol są urządzeniami hybrydowymi. Oznacza to, że oczyszczalnia ścieków NV pracuje w połączonych technologiach osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego. Metoda osadu czynnego od lat jest wykorzystywana w oczyszczalniach ścieków i gwarantuje bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń. Natomiast technologia złoża biologicznego zapewnia wysoką, stabilną pracę w trudnych warunkach (nierównomierny dopływ ścieków lub ich chwilowy brak np. w okresach urlopu). Przydomowe oczyszczalnie ścieków w/w firmy do oczyszczania ścieków wykorzystują tylko i wyłącznie procesy tlenowe. Wyeliminowanie z układu technologicznego osadnika wstępnego, w którym zachodzą beztlenowe procesy, odpowiedzialne za powstawanie uciążliwych dla użytkownika odorów, gwarantuje bezzapachową pracę oczyszczalni NV. Oba pozostałe zadania są sukcesywnie realizowane.

    Gospodarka wodno-ściekowa jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale również na środowisko. W przypadku odpowiedniego jej wyważenia pozwala na bezinwazyjne korzystanie z zasobów, jakie daje nam natura oraz oddawanie jej jak najwięcej w celach regeneracyjnych.

Referat Rozwoju i Inwestycji

 

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 745

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe