Dziś jest: Poniedziałek 01 czerwca 2020, Imieniny: Jakuba, Justyna Dzień Dziecka .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-05-09 - 2018-06-15

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym: na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Świdry-Awissa

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
z dnia 9 maja 2018 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA
OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Świdry-Awissa Gmina Szczuczyn:

 • działka o nr geod. 35 o pow. 0,4700 ha,
 • księga wieczysta KW LM1G/00023088/2,
 • właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • wg klasyfikacji gruntów: nieużytki N,
 • nieruchomość położona śródpolnie, oddalona ok. 175 m na zachód od najbliższych zabudowań wsi Świdry-Awissa, ok. 232 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, ok. 407 m od rzeki Wissy i ok. 2,00 km od siedziby władz samorządowych. Od strony północno-wschodniej sąsiaduje z użytkami rolnymi, od strony północno zachodniej sąsiaduje z 40 letnim lasem sosnowym, zaś od strony południowej graniczy z drogą o nawierzchni gruntowej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową gminną. Działka posiada kształt trójkąta. Teren działki z licznymi zadoleniami po wydobytych kopalinach, częściowo zakrzaczony i zadrzewiony. Działka nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,,
 • teren, na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczuczyn nieruchomość przeznaczona jest częściowo pod użytki rolne; dla tej nieruchomości nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy zmieniająca jej przeznaczenie,

 Cena wywoławcza: – 7.528,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1.  Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca (piątek) 2018 r. o godz.12.00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy Placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.
 2.  Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 1.500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 80,00 zł.
 3.  Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 11 czerwca b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4.  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 5.  Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6.  Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 450,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8.  Wszelkich informacji w sprawie udziela Inspektor Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 603

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe