Dziś jest: Poniedziałek 01 czerwca 2020, Imieniny: Jakuba, Justyna Dzień Dziecka .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-09-07 - 2018-10-12

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ: Nieruchomości leśnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Guty Gmina Szczuczyn

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM z dnia 7 września 2018 roku.

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

 

OGŁASZA  II  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

 1. Nieruchomości leśnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Guty Gmina Szczuczyn:

- działka o nr geod. 71 o pow. 0,7000 ha,

- księga wieczysta KW LM1G/00025890/1,

- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,

     - wg klasyfikacji gruntów: LsVI,

 • nieruchomość położona śródpolnie, oddalona ok. 384 m na południowy wschód od najbliższych zabudowań wsi Kurejewka i ok. 693 m od drogi krajowej 61. Od strony południowo zachodniej graniczy z drogą o nawierzchni asfaltowej, łączącej wieś Kurejewka z drogą krajową nr 61, z pozostałych zaś stron sąsiaduje z użytkami rolnymi. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta. Teren działki porośnięty ok. 40 letnim drzewostanem, w większości sosnowym (kl. IIb). Typ siedliskowy lasu słaby-bór. Zadrzewienie umiarkowane (0,7). Bonitacja drzewostanu dostateczna (II). Skład gatunkowy typowy. Lokalizacja dobra. Działka nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,
 • teren, na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; jej obszar nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu; nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku, do którego podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 9.X.2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 

Cena wywoławcza: – 11.000,00 złotych.

 

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października (piątek) 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 2.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 110,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 8 października b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 500,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela się w pokoju nr 8 tut. urzędu lub pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 708

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe