Dziś jest: Poniedziałek 01 czerwca 2020, Imieniny: Jakuba, Justyna Dzień Dziecka .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-08-06 - 2018-09-14

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ: Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Kurki Gmina Szczuczyn

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

 

 

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

 OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

1.    Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Kurki Gmina Szczuczyn:

- działka o nr geod. 52 o pow. 0,3500 ha,

- księga wieczysta KW LM1G/00028217/1,

- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,

- wg klasyfikacji gruntów: nieużytki N,

-    nieruchomość położona śródpolnie, oddalona ok. 156 m na południowy wschód od drogi o nawierzchni asfaltowej łączącej wieś Kurki ze wsią Milewo, ok. 844 m na południowy zachód od najbliższej zabudowy zagrodowej wsi Kurki, ok. 6,8 km od drogi krajowej nr 61 i ok. 9,4 km od placu 1000-lecia w Szczuczynie - siedziby władz samorządowych. Od strony wschodniej sąsiaduje z drogą o nawierzchni gruntowej, która włączona została w rolnicze użytkowanie, za którą zlokalizowane są użytki rolne, zaś z pozostałych stron graniczy z 60-letnim lasem sosnowym. Teren nieruchomości na ok. ½ powierzchni posiada głębokie zadolenie wypełnione wodą, na pozostałej powierzchni zakrzaczony i zadrzewiony. Ma kształt wieloboku. Brak wyznaczonej w terenie drogi dojazdowej.  Działka nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,

-    teren, na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczuczyn nieruchomość położona jest na obszarze lasów i kompleksów leśnych,

 

Cena wywoławcza: – 5.126,00 złotych.

 

Warunki przetargu.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 września (piątek) 2018 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy Placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.

2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 1.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 60,00 zł.

3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 07 września b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.

4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

6. Koszty okazania granic nieruchomości ponosi w całości jej nabywca.

7. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jej wyceny w wysokości 450,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.

8. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.

9. Wszelkich informacji w sprawie udziela się pod tel. 86 273-50-80 wew. 226.

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 570

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe