Dziś jest: Poniedziałek 27 września 2021, Imieniny: Kosmy, Damiana .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-10-18 - 2013-10-30

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na:

Obsługę prawną projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w wymiarze 85 godzin (1 godzina = 60 minut) w czasie trwania projektu, tj. od momentu podpisania umowy do 30.06.2015 roku.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe