Dziś jest: Czwartek 13 maja 2021, Imieniny: Ofelii, Dobiesława .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Szkoły Gimnazjum
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

Od ponad 10 lat naszą misją jest kształtowanie osobowości, zachowań i postaw młodych ludzi w oparciu o system powszechnie akceptowanych wartości i ideałów. Skutecznie przygotowujemy naszych uczniów do aktywnego oraz twórczego uczestnictwa w życiu regionu i kraju.

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie jest nowoczesną placówką edukacyjną usytuowaną w samym centrum miasta, przy zabytkowym rynku. Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi, w tym pracownią komputerową, dwiema pracowniami matematycznymi, dwiema pracowniami języka polskiego, dwiema pracowniami do nauki języków obcych, pracownią biologiczną, chemiczną, geograficzną, historyczną i innymi. W budynku znajduje się nowoczesne Miejskie Centrum Ruchu Drogowego, oddane do użytku w tym roku szkolnym, umożliwiające uczniom poznawanie przepisów ruchu drogowego oraz zdawanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

W pracowni komputerowej znajdują się 24 stanowiska, które pozwalają każdemu uczniowi na czynne poznawanie podstaw informatyki, a także rozwijanie zainteresowań oraz udział w konkursach informatycznych. Pracownia połączona jest stałym dostępem do Internetu, a udział szkoły w programie Microsoft School Agreement gwarantuje aktualność najnowszego oprogramowania i technologii.

O rozwój duchowy uczniów dba szkolna biblioteka dysponująca ponad 20 tys. woluminów. Oprócz tradycyjnej książki i prasy, w bibliotece do dyspozycji uczniów oddano Multimedialne Centrum Informacji, dysponujące 8 stanowiskami komputerowymi na stałe podłączonymi do Internetu.

Zaś o rozwój fizyczny troszczy się szkolna stołówka, która przygotowuje ponad 100 posiłków dziennie oraz oddana na jesieni do użytku duża hala sportowa, w której odbywają się lekcje wf-u. Uzupełnieniem bazy sportowej mają być boiska do piłki ręcznej, których ukończenie planowane jest na wiosnę 2011 roku.

Ważną rolę w misji szkoły pełni świetlica, gdzie uczniowie mogą oczekiwać na rozpoczęcie lekcji. Po skończonych zajęciach zaś, pracownicy świetlicy organizują zajęcia chroniące uczniów przed nudą, wspomagające ich rozwój emocjonalny, pomagające w nauce.

Wszyscy ci, którzy odwiedzają szkołę, a zwłaszcza absolwenci, podkreślają, że Gimnazjum ma bardzo ładny i przyjemny wystrój wewnętrzny oraz pracują w nim mili i kompetentni nauczyciele. Budynek jest oczywiście przygotowany na potrzeby uczniów niepełnosprawnych – ma podjazd dla wózków inwalidzkich, windę oraz specjalnie przystosowaną łazienkę.

Szkoła kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, grup artystycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych. Gimnazjum stwarza też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i wolontaryjnej.

W chwili obecnej w Gimnazjum kształci się ponad 250 uczniów, w 11 oddziałach. Szkoła kształci w zakresie języków obcych takich tak: język angielski i język niemiecki. Kadrę stanowi 25 nauczycieli, w tym 18 dyplomowanych oraz 11 osób obsługi. Wśród uczniów znajdziemy kilku laureatów konkursów przedmiotowych oraz wielu zwycięzców innych konkursów, w tym plastycznych i zawodów sportowych.

Wizytówką Gimnazjum jest zespół taneczny. Uświetnia on swoimi występami wszystkie szkolne i niektóre gminne uroczystości. W szkole odbywają się cykliczne imprezy – oprócz tych organizowanych dla uczczenia świąt państwowych i rocznic, organizowane są: dzień samorządności, dni otwarte szkoły dla przyszłych uczniów i ich rodziców i wiele innych. W maju 2011 roku szkoła ma otrzymać imię założyciela Szczuczyna, Stanisława Antoniego Szczuki.

Strona internetowa: www.pg.szczuczyn.pl

Adres e-mail: gimnazjum@pg.szczuczyn.pl

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe