Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Działanie 8.3 - eInclusion
Opublikowano: 2013-10-08

Gmina Szczuczyn przystępuje do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z publicznych środków krajowych.

    Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Szczuczyn, poprzez zapewnienie im bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz przeprowadzenie szkoleń.

    W ramach projektu wsparciem objęte zostaną: gospodarstwa domowe z terenu gminy, szkoły podstawowe, gimnazjum, Miejski Dom Kultury, Biblioteka oraz świetlice wiejskie. Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 134 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez okres 24 miesięcy (od I 2014 do XII 2015).

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2732

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe