Dziś jest: Środa 20 marca 2019, Imieniny: Eufemii, Klaudii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-07-26

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Szczuczyn

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.), mając na uwadze rozstrzygnięcie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15.03.2010r. znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-100/09/ub o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskowanego przedsięwzięcia, ustalającej obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 197+550 do km 205+557, długości 8,007km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 22.07.2011r. znak: WI-I.7820.4.8.2011.IA tut. organ zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 992

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe