Dziś jest: Czwartek 21 marca 2019, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-02-11

Wybory organów samorządowych mieszkańców wsi

UCHWAŁA NR 23/V/11

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 27 ust. 1 Statutów Sołectw zatwierdzonych Uchwałą Nr XV/54/96 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwom, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Szczuczyn wybory do organów samorządu mieszkańców wsi.

2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do 31 marca 2011 roku.

§ 2. Terminarz zebrań wyborczych ustala Burmistrz Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH W SOŁECTWACH

Burmistrz Szczuczyna serdecznie zaprasza mieszkańców na Zebrania Wiejskie, które odbędą się wg poniższego harmonogramu. Przedmiotem tegorocznych spotkań będą wybory sołtysa oraz rad sołeckich oraz omówienie bieżących spraw.

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Godz.

Lokal

1.         

Czarnowo

07.03.2011 r.

1000

u sołtysa

2.         

Brzeźnio

07.03.2011 r.

1200

u sołtysa

3.         

Danowo

07.03.2011 r.

1000

OSP

4.         

Bęćkowo

07.03.2011 r.

1200

OSP

5.         

Jambrzyki

07.03.2011 r.

1000

świetlica

6.         

Mazewo

07.03.2011 r.

1200

u sołtysa

7.         

Koniecki

Roztroszewo

07.03.2011 r.

1000

u sołtysa

8.         

Koniecki Małe

07.03. 2011 r.

1200

u sołtysa

9.         

Niedźwiedzkie

08.03.2011 r.

1000

świetlica

10.      

Bzury

08.03.2011 r.

1200

OSP

11.      

Czarnówek

08.03.2011 r.

1000

u sołtysa

12.      

Dołegi

08.03.2011 r.

1200

u sołtysa

13.      

Wólka

08.03.2011 r.

1000

u sołtysa

14.      

Zacieczki

08.03.2011 r.

1200

u sołtysa

15.      

Lipnik

08.03.2011 r.

1000

u sołtysa

16.      

Guty

08.03.2011 r.

1200

u sołtysa

17.      

Milewo

09.03.2011 r.

1000

u sołtysa

18.      

Niećkowo

09.03.2011 r.

1200

świetlica

19.      

Obrytki

09.03.2011 r.

1000

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1151

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe