Dziś jest: Środa 20 marca 2019, Imieniny: Eufemii, Klaudii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-03-28

Obwieszczenie o okręgu wyborczym w Wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczuczynie

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 marca 2011 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz zarządzenia Nr 35/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 833) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze oraz liczbie wybieranych radnych do Rady Miejskiej w Szczuczynie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 22 maja 2011 r.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
w okręgu

6

Szczuczyn ulice: Krzywa, Majewskiego,

Nadstawna, Wąsoska, Wiśniowa.

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczuczynie mieści się w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przy Placu Tysiąclecia, pokój nr 5 tel. 86 273 50 80.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 966

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe