Dziś jest: Wtorek 18 grudnia 2018, Imieniny: Gracjana, Bogusława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-03-24

Komunikat o Wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE

W związku z zarządzonymi na dzień 22 maja 2011 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Szczuczynie uprzejmie informuję, że:

1. Zgodnie z art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane do dnia 2 kwietnia 2011 r. w godzinach pracy Delegatury od godz. 7.30 do godz. 15.30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228, II piętro.

2. Pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczuczynie do Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie do dnia 4 kwietnia 2011 r. do godz. 15.30, pokój 215 (II piętro) - adres jak wyżej. Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania. Członkami komisji nie mogą być również osoby spokrewnione z kandydatami, w stopniu o którym mowa w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej.

Zgłoszenia należy dokonywać na drukach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

Informacje dodatkowe w tych sprawach jak również druki zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie pokój nr 3 lub na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl .

Szczuczyn, dnia 23.03.2011 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 994

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe