Dziś jest: Poniedziałek 25 marca 2019, Imieniny: Marii, Marioli .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-01-05

Informacja na temat usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn

Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczuczyn

Urząd Miejski w Szczuczynie informuje, że planuje się złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

Mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości winni do dnia 15.02.2011 r. złożyć stosowny wniosek do tutejszego Urzędu Miejskiego (pokój nr 7), w którym określą ilość posiadanych odpadów i stopień ich uszkodzenia oraz numer ewidencyjny działki na której zlokalizowana jest nieruchomość (są to dane niezbędne do wniosku).

Nadmienia się, że przekazanie odpadów zawierających azbest musi nastąpić do dnia 15.10.2011r. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się demontaż pokrycia, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz składowanie odpadu na składowisku. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym proszę o poinformowanie mieszkańców miejscowości w sposób zwyczajowo przyjęty o powyższych zamierzeniach.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1049

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe