Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2010
Opublikowano: 2010-01-19

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: SGR. 3410 -01/K/09/10

Nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn

Przedmiot zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla

Pawełki w mieście Szczuczyn.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Numer części*

Nie dotyczy

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja,

ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, tj. cena -waga kryterium 100%. Oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A., ul. Piaskowa 7,

16-400 Suwałki

45,53

45,53

2.

Konsorcjum: PBI Janusz Piotrowski i EKOLOBUD S.A.,

ul. Noniewicza 85C, lok.18, 16-400 Suwałki

72,74

72,74

3.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.

ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk

49,63

49,63

4.

Konsorcjum: PHU UNIROL Dorota Kulikowska i PPUH ZUBET Sp. z o.o., ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo

90,37

90,37

5.

Konsorcjum: Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD A. Żelechowski, K. Jankowski i Zakład Instalacyjno - Inżynieryjny Sp. j. W. Jemielity, T. Smoliński,

ul. Piłsudskiego 121, 18-400 Łomża

48,60

48,60

6.

PPH MELIOREX Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki

74,81

74,81

7.

Konsorcjum: PHU HYDROTECH B.Z. Krajewski i Zakład Usługowy B.H.D. S. Wróblewski,

ul. Słoneczna 17, 18-400 Łomża, Stara Łomża p/sz.

90,54

90,54

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja,

ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

100,00

100,00

Przewidywany termin zawarcia umowy: 01.02.2010r.

*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części

Burmistrz Szczuczyna

Szczuczyn, dnia 18.01.2010r.

inż. Waldemar Szczesny


powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2308

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe