Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2010
Opublikowano: 2010-05-20

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Gminny Szczuczyn

Burmistrz Szczuczyna na podstawie art.19,ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54,poz.348 z późn. zm.) zawiadamia, że "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szczuczyn" będzie wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 20 maja 2010 r do dnia 10 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie Pl. Tysiąclecia 23 w godzinach 8:00 - 15:00, pok. nr 12.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Szczuczyn mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w trakcie jego wyłożenia

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szczuczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2010 r.

Rada Gminy rozpatrzy wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2164

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe