Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2009
Opublikowano: 2009-01-20

Inwestycje zrealizowane przez Urząd Miejski w Szczuczynie w roku 2008

 1. Przebudowa drogi gminnej Obrytki do granicy z gminą Wąsosz i do Konieck Rostroszewa o długości 1540 mb i wartości 424.838 zł.
 2. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Danowo, Bzury, Niedźwieckie, Milewo, Niećkowo o długości 18.984 mb oraz 3.375,5 mb przyłączy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wólce. W wyniku budowy sieci wodociągowej 148 gospodarstw uzyskało dostęp do wody z sieci. Ponadto do sieci wodociągowej przyłącze posiada Zespół Szkół w Niećkowie z możliwością podpięcia budynków szkoły, gospodarstwa pomocniczego i bloków mieszkalnych. Woda dostarczana wodociągiem spełnia wszystkie wymogi jakościowe. Wyposażenie stacji ujęcia wody w Wólce w agregat prądotwórczy zapewnia ciągłość w zaopatrzenie w wodę nawet w przypadku zaniku zasilania tej stacji z sieci energetycznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych (huragany, intensywne opady śniegu itp.). całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.104.224,75 zł.
 3. Budowa chodników w Parku przy ul. Senatorskiej, niwelacja trenu oraz montaż 20 ławek i 22 koszy na śmieci. Koszt zadania zamknął się kwotą 87.473,44 zł. Ułożono 1767,2 m2 kostki, 1324 mb obrzeży, nawieziono 1215 ton ziemi. Prace wykonane zostały przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.
 4. Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza o długości 158,6 mb. Ułożono 346,08 m2 kostki i 50 mb obrzeży.
 5. Przebudowa chodnika przy Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej.
 6. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej (78 sztuk, poniesiono wydatek w wysokości 65.734,82 zł) oraz PG w Szczuczynie (56 sztuk, poniesiono wydatek w wysokości 62.703,12 zł).
 7. Wymiana oświetlenia w hali MDK (16 opraw). Koszt zadania 16.000 złotych.
 8. Remont dachu na remizie OSP w Danowie, wartość zadania 17.000 zł.
 9. Wymiana bram garażowych w budynku OSP w Szczuczynie, wartość prac 20.642,40 zł.
 10. Wymiana kotła CO w budynku remizy OSP w Szczuczynie (8.400 zł).
 11. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej, burzowej, i utwardzenia dróg wraz z budową chodników na osiedlu Pawełki 106.164,40 zł.
 12. Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Łomżyńskiej na potrzeby siedziby UM w Szczuczynie wraz z zagospodarowaniem działki 76.128,00 zł.
 13. Rozpoczęcie budowy sali gimnastyczne przy PG w Szczuczynie (planowany termin zakończenia inwestycji - sierpień 2010 roku).
 14. Rozpoczęcie procedur przekazania placu budowy pod wykonanie odwiertu na stacji ujęcia wody w Niedźwiadnej o głębokości 175 m, wartość inwestycji 472.899,50 zł.
 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej od ul. Senatorskiej do ul. Łomżyńskiej (29.386,00 zł).
 16. Zakup zagęszczarki do budowy chodników za kwotę 5.721,80 zł.
 17. Zakup kostki chodnikowej i krawężników do budowy chodnika w miejscowości Niedźwieckie 7.700,00 zł.
 18. Zakup koszy ulicznych w ilości 50 szt. o wartości 15.616,00 zł.
 19. Zakup masztów flagowych do parku miejskiego 3.760,04 zł.
 20. Przystąpienie do remont budynku ZSzP w Szczuczynie obejmującego: wymianę pokrycia dachu na budynku głównym szkoły, remont dachu sali gimnastycznej, odwodnienie fundamentów budynku szkoły, dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, adaptację łazienek). Wartość inwestycji w wyniku przetargu wyniosła 390.477,87 zł.
 21. Zasadzono 1100 drzewek (świerk, brzoza, sosna, klon) na terenach po dzikich wysypiskach śmieci terenach rekreacyjnych i strefach ochronnych. Drzewka zakupiono ze środków przeznaczonych na ochronę przyrody.
 22. Zakup i naprawa instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Szczuczynie (łącznie wydatkowano 18.355,00 zł).

Pod względem ilości inwestycji zrealizowanych w naszej gminie mijający rok należy uznać za bardzo udany. Udało się zakończyć szereg inwestycji bardzo istotnych ze względu na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców.
Jestem przekonany, że wszystkie inwestycje, zarówno te już zakończone, te które są w trakcie realizacji, jak również te przewidziane do wykonania przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, oraz wpłyną na poprawę środowiska naturalnego i wizualną stronę naszej gminy.

Burmistrz Szczuczyna
inż. Waldemar Szczesny

Droga przed modernizacją

Droga po modernizacji

Stacja uzdatniania wody w Wólce przed inwestycją

Stacja uzdatniania wody w Wólce po modernizacji

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej przed wymianą okien

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej po wymianie okien

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie przed wymianą okien

Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie po wymianie okien

Wygląd Parku przed inwestycją

Wygląd Parku po budowie chodników i zamontowaniu ławek

Wymienione bramy garażowe w budynku OSP w Szczuczynie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3189

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe