Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-06-23

Powiadomienie o wyborze oferty (Wykonanie otworu)

Szczuczyn, dnia 23.06.2008r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego awaryjnego ujęcia wody podziemnej systemem udarowo - okrętnym w miejscowości Niedźwiadna, gmina Szczuczyn

Nr sprawy: SGR 3410/3/08

Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn

Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych: 113296-2008 z dnia 29.05.2008

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w przetargu nieograniczonym wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą nie podlegającą odrzuceniu ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Geologiczno Budowlane "GEOL-BUD" Antoni Czerwiński, Sielachowskie 61, 16-010 Wasilków

Cena wybranej oferty:

a) cena wykonania 1 m. odwiertu do głębokości 175 m zgodnie z projektem i specyfikacją wykonania i odbioru robót - 1 986,95zł. /brutto/

b) cena wykonania 1 m negatu do głębokości 175 m - 366,00 zł. /brutto/

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 2 oferty. Po przeprowadzonym badaniu jako najkorzystniejszą ofertą pod względem proponowanej ceny wykonania zamówienia wybrano w/w ofertę.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Szczuczyna

Waldemar Szczesny

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

- uzyskana ilość punktów odwiertu : 75,55 %

- uzyskana ilość punktów negatu: 3,41 %

2. Przedsiębiorstwo Geologiczno Budowlane "GEOL-BUD" Antoni Czerwiński, Sielachowskie 61, 16-010 Wasilków

- uzyskana ilość punktów odwiertu : 90,00 %

- uzyskana ilość punktów negatu: 10,00 %

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2128

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe