Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-08-18

Ogłoszenie o wyniku przetargu na: przebudowa drogi gminnej

Szczuczyn, 2008-08-18.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Przebudowa drogi gminnej Obrytki-Koniecki Roztroszewo-gr. gminy Wąsosz"

Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 149273-2008 z dnia 03.07.2008 r.

1. Działając na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4.

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1966

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe