Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-07-21

Ogłoszenie o wyniku przetargu na: opracowanie dokumentacji

Szczuczyn dnia 2008.07.21.

SGR 3410-JB-1/08

ZAWIADOMIENIE /OGŁOSZENIE/

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy i przebudowy budynku DPS na budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 131057-2008 z dnia 17.06.2008 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w przetargu nieograniczonym wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę złożoną przez:

GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński 15-446 Białystok

Al. J. Piłsudskiego 22/34.

Cena wybranej oferty:

- cena za komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi - 76.128,00 zł łącznie z VAT.

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po porównaniu ofert jako najkorzystniejszą ofertę pod względem proponowanej ceny wykonania zamówienia wybrano w.w. ofertę. Cena była jedynym kryterium wyboru oferenta.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W trakcie porównania złożonych ofert Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów:

1. GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński

15-446 Białystok Al. J. Piłsudskiego 22/34.

- uzyskana ilość punktów -300,00.

2. AA SOBOL 7. Pracownia Projektowa S.c.

19-300 Ełk ul. Armii Krajowej 22 C.

- uzyskana ilość punktów - 167,13.

Burmistrz Szczuczyna

Waldemar Szczesny

Otrzymują:

  1. GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński

15-446 Białystok Al. J. Piłsudskiego 22/34.

  1. AA SOBOL 7. Pracownia Projektowa S.c.

19-300 Ełk ul. Armii Krajowej 22 C.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2197

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe